Kontaktirajte nas


Marlimat d.o.o

Agencija za nekretnine
Kneza Branimira 47
10 000 Zagreb

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu reg.ul.1-64517.
Račun u Addiko Bank Hrvatska
Broj računa: HRHR8625000991101063263
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / 2.654,46 €  iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Mario Špičić
Matični broj: 080209064
OIB: 65669601147
Identifikacijski kod: HRSR.080209064

Fiksni telefon: 01 / 4572 – 772
Mario Špičić: 091 / 899 – 5058
Ljiljana Špičić: 091 / 3520 – 550

Usporedi Nekretnine

Usporedi